WIE ZIJN WIJ

Onze school verzorgt lessen Spaanse taal en cultuur voor kinderen vanaf vier jaar, die tenminste één Spaanstalige ouder ouder hebben en tweetalig (Spaans – Nederlands) worden opgevoed.
De Spaanse school is een initiatief, zonder winstoogmerk, van de oudervereniging van de voormalige Spaanse school van Amsterdam. Deze laatste bestond t/m het schooljaar 2003/2004 en werd gefinancierd door de Nederlandse overheid.Vanaf het schooljaar 2004/2005 wordt de school, dankzij de ouders, op particuliere basis voortgezet. De “nieuwe” school is een vereniging en al haar middelen worden ingezet ter betaling van huur, onderwijzend personeel en materialen. Een team goed opgeleide, enthousiaste docenten staat klaar om zowel de Spaanse taal als de Spaanse / Latijns-Amerikaanse cultuur te onderwijzen. In het leerlingenbestand van de school zijn vele nationaliteiten vertegenwoordigd. De ervaring leert dat het contact met andere Spaanstalige kinderen de beste stimulans is om de taal te spreken.

 

 Sponsors

waterland quelicious pacomer_traiteur la_sabika_taal